సూరహ్ ఇఖ్లాస్ ఒకే సందర్భంలో 10సార్లు చదివిన వారికి స్వర్గంలో ఒక గొప్ప కోట (ప్యాలెస్) లభిస్తుంది [వీడియో ]

సూరహ్ ఇఖ్లాస్ ఒకే సందర్భంలో 10సార్లు చదివిన వారికి స్వర్గంలో ఒక గొప్ప భవనం (ప్యాలెస్) లభిస్తుంది
వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్) – https://youtu.be/5H5O9ETGH9c

సూర ఇఖ్లాస్ 10సార్లు చదవడం

عن سَعِيد بْنَ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ نَبِيَّ الله ﷺ قَالَ: مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ، بُنِيَ لَهُ بِهَا قَصْرٌ فِي الْجَنَّةِ، وَمَنْ قَرَأَ عِشْرِينَ مَرَّةً، بُنِيَ لَهُ بِهَا قَصْرَانِ فِي الْجَنَّةِ، وَمَنْ قَرَأَهَا ثَلاثِينَ مَرَّةً، بُنِيَ لَهُ بِهَا ثَلاثَةُ قُصُور فِي الْجَنَّةِ . فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ! إِذَنْ لَتَكْثُرَنَّ قُصُورُنَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اللهُ أَوْسَعُ مِنْ ذَلِكَ .{ الدارمي (3429) الصحيحة تحت الحديث (589)}

సఈద్ బిన్ ముసయ్యిబ్ తెలిపారు, ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) ఇలా ప్రబోధించారు:

ఎవరైతే ఖుల్ హువల్లాహు అహద్ పది సార్లు చదువుతారో వారి కొరకు స్వర్గంలో ఒక కోట నిర్మించబడుతుంది. ఎవరైతే ఇరవై సార్లు చదువుతారో వారి కొరకు స్వర్గంలో రెండు కోటలు నిర్మించబడుతుంది. ఎవరైతే ముప్పై సార్లు చదువుతారో వారి కొరకు స్వర్గంలో మూడు కోటలు నిర్మించబడుతుంది.అప్పుడు ఉమర్ బిన్ ఖత్తాబ్ రజియల్లాహు అన్హు చెప్పారు, ప్రవక్తా! అలాగైతే మా కోటలు చాలా ఎక్కువ అవుతాయి, అప్పుడు ప్రవక్త చెప్పారు, అల్లాహ్ అంతకంటే చాలా గొప్పగా ప్రసాదించేవాడు.

(సునన్ దార్మి 3429, సహీహా 589 హదీసులో ప్రస్తావించారు).

సూరహ్ ఇఖ్లాస్ (Suratul Ikhlas) – యూట్యూబ్ ప్లే లిస్ట్
https://www.youtube.com/playlist?list=PLw5IiDSnUeV3dePHBnlkeXpCe1NBDiPaA

సూరహ్ ఇఖ్లాస్

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s