సహృదయ సాధనకు ప్రవక్త ﷺ వారి దుఆలు [వీడియో]

సహృదయ సాధనకు ప్రవక్త ﷺ వారి దుఆలు [వీడియో]
https://youtu.be/aKkC6B1ey8s [3 నిముషాలు]
వక్త: ముహమ్మద్ నసీరుద్దీన్ జామి’ఈ (హఫిజహుల్లాహ్)

ఈ వీడియో లో చెప్పిన దుఆలు ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి:
https://teluguislam.files.wordpress.com/2023/03/duas-for-sound-heart.pdf

اللهُمَّ اغْسِلْ قَلْبِي بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا، كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ
అల్లాహుమ్మగ్ సిల్ ఖల్బీ బిమాఇస్సల్జి వల్ బరది వనఖ్ఖి ఖల్బీ మినల్ ఖతాయా కమా నఖ్ఖైతస్సౌబల్ అబ్యజ మినద్దనస్.
ఓ అల్లాహ్! నా హృదయాన్ని మంచు, వడగండ్లతో కడిగివెయ్యి, తెల్లవస్త్రాన్ని, మురికి తొలగించి శుద్ధి చేసినట్లు నా హృదయాన్ని, పాపాలు, పొరపాట్లు తొలగించి శుద్ధి చెయ్యి. (బుఖారీ 6377).

اللهُمَّ اهْدِ قَلْبِي وَاسْلُلْ سَخِيمَةَ صَدْرِي
అల్లాహుమ్మహ్ ది ఖల్బీ. వస్లుల్ సఖీమత సద్రీ
ఓ అల్లాహ్! నా హృదయానికి సన్మార్గం చూపు
నా మనస్సులో నుండి ఈర్ష్య, జిగస్సులను తొలగించు
(అబూదావూద్ 1510, షేఖ్ అల్బనీ సహీ అన్నారు).

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا
అల్లాహుమ్మ ఇన్నీ అస్అలుక ఖల్బన్ సలీమా
ఓ అల్లాహ్! పరిశుద్ధమైన మనస్సు కావాలని నిన్నే వేడుకుంటున్నాను. (నిసాయి 1304, సహీహా 3228).

اللهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورا
అల్లాహుమ్మజ్అల్ ఫీ ఖల్బీ నూరా
ఓ అల్లాహ్! నా హృదయం (మనస్సు) కాంతినికి సన్మార్గం చూపు
(అబూదావూద్ 1510, షేఖ్ అల్బనీ సహీ అన్నారు).

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ قَلْبِي
అల్లాహుమ్మ ఇన్నీ అఊజు బిక మిన్ షర్రి ఖల్బీ
ఓ అల్లాహ్ నా హృదయ కీడు నుండి నీ శరణు వేడుకుంటున్నాను
(తిర్మిజి 3492, సహీ హదీస్)

اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ
అల్లాహుమ్మ ముసర్రిఫల్ ఖులూబి సర్రిఫ్ ఖులూబనా అలా తాఅతిక్
హృదయాలను త్రిప్పే ఓ అల్లాహ్! మా హృదయాలను నీ విధేయత వైపునకు త్రిప్పు.
(ముస్లిం 2654, అబ్దుల్లాహ్ బిన్ అమ్ర్)

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ (الترمذي 2140)
యా ముఖల్లిబల్ ఖులూబి సబ్బిత్ ఖల్బీ అలా దీనిక్
హృదయాలను త్రిప్పే ఓ అల్లాహ్! మా హృదయాలను నీ విధేయత వైపునకు త్రిప్పు.
(ముస్లిం 2654, అబ్దుల్లాహ్ బిన్ అమ్ర్)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s