జిక్ర్ & దుఆల పుస్తకాలు

పుస్తకాలు: 

హిస్న్ అల్ ముస్లిం (తెలుగు) – ముస్లిం వేడుకోలు  – షేఖ్ సయీద్ బిన్ అలీ బిన్ వహఫ్ అల్ ఖహ్తాని [పుస్తకం] [178 పేజీలు]

ఉదయం సాయంత్రం ప్రార్ధనలు (Morning Evening Supplications) – శాంతి మార్గం పబ్లికేషన్ ట్రస్ట్

రేయింబవళ్ళ ముఖ్యమైన దుఆలు (పగలు రాత్రి దుఆలు) – నసీరుద్దీన్ జామిఈ 

నమాజు యొక్క దుఆలు మరియు స్మరణలు (Ad’iya) – నసీరుద్దీన్ జామిఈ